روستای چینو

روستاي چينو در شمال شرقي ايران در استان گلستان قرار دارد اين روستا از شمال شرقي به مرکز علي آباد ، از جنوب به روستاي افراتخته ، از مشرق به روستاي خاک پيرزن واز مغرب به روستاي بالا چلي محدود است . چينو داراي آب و هواي معتدل کوهستاني با مناظر سرسبز بوده جزو ديه هاي ييلاقي به شمار مي آيد و هر ساله در فصل بهار و تابستان پذيراي ميهمانان زيادي است وجه تسميه درباره وجه تسميه ديه چينو گزارشي درکتابچه وقايع کتول بيان شده که خانوار از ترکان زنجان به کتول مهاجرت و در روستاي چينو استقرار يافته اند و از آنجا نام «چيني کوه » را براي اولين بار مي بينيم از گزارشهاي جمع آوري شده در روستاي ياد شده نقلي به دست آمد که از کارخانه اي سخن گفته شده که ظروف چيني را توليد مي کرده است اين عبارت تا حدودي به ما مي گويد که روستاي چينو مخفف «چيني کوه »مي باشد که يادآور يادمانهاي ديرينه و لبريز از آرزو بوده است در اعتقاد ايران باستان لفظ «چينوت» را داريم که ياد آور «پل صراطي» است که مسلمانان بدان اعتقاد دارند اگر چه اين نظريه هيچگونه اساسي ندارد ، شايد لفظ چينو از چينوت باشد واين احتمال از آن جهت است که روستاي اوليه بر ارتفاع کوه قرار داشته است وايرانيان باستان نيز معتقد بودند که «پل چينوت» از يک سو به کوه البرز واز سوي ديگر به کوه دائيتي استوار است ودوزخ در زير آن قرار دارد ر ک ايران وتمدن ايراني کلمان هوار ترجمه حسن انوشهص توضيح اينکه روستاي چينو با آنکه در محدوده خاک کتول جاي دارد ،لکن در اسناد ومدارک قديم جزو دهات فندرسک قرار داشته ولي در حال حاضر در زمره ديه هاي علي آباد به شمار مي آيد . 


چشم انداز

مشخصات کلی

مسیر دسترسی


نظرات کاربران

تا به حال کسی نظری ارسال نکرده است، شما اولین نفر باشید.