پمپ بنزین گلشهر


پمپ بنزین گلشهر

امکانات

مشخصات کلی

نظرات کاربران

سعید زاهد 26 تیر 1398

مدیریت این جایگاه قابل تقدیر است زیرا در شرایطی که بنزین سوپر در گرگان نیست ولی ایشان نه تنها در شبکه های اجتماعی ورود بنزین سوپر را اعلام مینمایند بلکه بارها از مدیران دیگر جایگاه ها درخواست نموده اند در صورت موجود بودن اعلام نمایند ولی مدیران جایگاه های دیگر همکاری ندارند بنده از مدیر جایگاه گلشهر سپاس گزارم

6