پمپ بنزین و گاز باران


پمپ بنزین و گاز باران

امکانات

مشخصات کلی

پمپ بنزین و گاز باران


پربازدید ترین
پربازدید ترین
محبوب ترین
محبوب ترین

نظرات کاربران

قدرت رضادوست 5 مهر 1401

بنزین الوده با گازیول بود به محض خروج از جایگاه تمامی چراغها از ABSو ترمز وچک روشن شد که به اولین نمایندگی مراجع کردم به من گفتن بنزینی که زدی الوده بوده مجبور به خالی کردن ودیاگ وبقیه تعمیرات موتور شدیم شکایت به ۱۲۴ هم کردم