نام: داروخانه شبانه روزی دکتر کاویانی
آدرس : گرگان-بلوار پنجم اذر
نام: داروخانه هلال احمر
آدرس : گرگان-خیابان پاسداران-جنب پارک شهر
نام: داروخانه شبانه روزی دکتر بازوبندی
تلفن : 32322689
تلفن : 32325265
آدرس : گرگان - خیابان ولیعصر-روبه روی عدالت 7