نام: مسجد للهیان
آدرس : گرگان-میدان سرخواجه-نبش خیابان فردجهان
نام: مسجد حضرت ولیعصر(عج) گرگان
آدرس : گرگان-زیرگذر معلم
نام: مسجد امامزاده عبدالله گرگان
آدرس : گرگان-میدان شهدا
نام: مسجد جامع گرگان
آدرس : گرگان-خیابان امام خمینی -بازار تاریخی نعلبندان
نام: مسجد شبانه روزی حضرت ابوالفضل(ع)
آدرس : گرگان-میدان بسیج
نام: مسجد امیر گرگان
آدرس : گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت 3